Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Kampania 1%


Szanowni Państwo

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 roku /Dz. Ust. Nr. 96 poz. 873/ od 2005 roku możemy decydować jak zostanie wydatkowany 1% z naszego podatku. Zamiast trafić do fiskusa może on wesprzeć wybraną Organizację Pożytku Publicznego.

Przekazując 1% dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zwiększamy możliwość:
- poprzez kształcenie ustawiczne, pogłębianie wiedzy oraz podnoszenia poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy;
- świadczenia pomocy dla tych lekarzy i ich rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
- zwiększenie opieki nad lekarzami emerytami i lekarzami rencistami;
- bardziej aktywnej opieki nad absolwentami studiów medycznych, potrzebujących pomocy

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
Millenium Bank w Warszawie
nr 74 1160 2202 0000 0000 7623 1675


ODPIS 1% PODATKU ZA ROK 2014

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego uprzejmie przypomina, iż nadal istnieje możliwość dokonania odpisu 1% od podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego jakim jest nasze Towarzystwo. Odpis za rok 2014 będzie odbywać się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (nie wypełniamy blankietów wpłaty). W zeznaniu podatkowym należy tylko w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę organizacji, na którą chcecie Państwo dokonać odpisu oraz nr KRS: 0000135837. Apelujemy o szeroką informację na ten temat w środowisku lekarskim.