Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Dr med. Olgierd Kossowski


Stara prawda mówi, że człowiek jest tyle wart ile uczynił dobrego dla innych, a istnieje tak długo, jak długo jest w sercach i w pamięci ludzi. Czasami ta pamięć o wybitnie zasłużonych, niezwykle oddanych społeczeństwu obywatelach, jest przenoszona na następne pokolenia poprzez nazwanie ulicy ich imieniem, a nawet ustawiania ich na cokołach pomników. Jest jednak bardzo wielu ludzi, niezwykle zasłużonych dla kraju, miasta, regionu, grupy społecznej, czy środowiska, których praca zawodowa, aktywność społeczna, działalność humanitarna, twórczość, oddanie innym są wyjątkowe, lecz ich skromność i niechęć do rozgłosu sprawiają, że znani są tylko w niektórych środowiskach, a ich wielkie zasługi - nieraz także z przyczyn dziejowych, jak wojny, zmiany ustrojowe, kataklizmy - pozostają w cieniu. To wielkie szczęście, gdy ludzie pióra, dziennikarze, dokumentaliści, literaci utrwalają ich życie, pracę, dzieła i osiągnięcia w artykułach prasowych, pamiętnikach, w książkach.

Dlatego też z takim zadowoleniem i wielkim zainteresowaniem przeczytałem pracę dr med. Olgierda Kossowskiego, o ludziach mu współczesnych, wspaniałych lekarzach, cichych bohaterach codziennej walki na froncie walki z chorobą i o zdrowie człowieka z jego rodzinnego miasta - Bielska Białej. Dzięki takim kronikarzom jak dr Kossowski przywraca się pamięć o tak zasłużonych dla społeczeństwa tego pięknego miasta i całego regionu Beskidów lekarzach, jak Adam Mazanowski, Władysław Cieśla, Zygmunt Drobniewicz, Jan Kroczak, Władysław Duława, czy Stanisław Kunicki.

Wielką zasługą dr med. Olgierda Kossowskiego, który sam jest postacią legendarną w Polskim Towarzystwie Lekarskim - jest utrwalenie na kartach historii, dziejów jednego z najstarszych oddziałów PTL w kraju - Oddziału w Bielsku Białej. Tyle wielkich, ważnych zmian zachodziło w naszym kraju w ostatnich 70 latach, że ocalenie od zapomnienia grupy społecznie i naukowo działających w Beskidzkim Oddziale PTL lekarzy "nawiedzonych pracą dla innych", zasługuje na najwyższe uznanie.

Sam dr Kossowski nie pisze wiele o sobie, mimo, że ma tak wielkie zasługi jako wybitny neurolog i psychiatra, wieloletni ordynator oddziału neurologicznego i lekarz tak aktywny w walce z alkoholizmem. Trzeba podkreślić, że to on wprowadził do Bielska Białej technikę akupunktury w leczeniu bólu i różnych zmian chorobowych. Nigdy nie ograniczał się tylko do pracy, ściśle tylko w ramach zawodu. Wielkie zasługi dla miasta, środowiska lekarskiego i całego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ma działalność społeczna doktora Kossowskiego, który nie tylko z wielkim oddaniem pełnił przez blisko pół wieku funkcje prezesa początkowo Koła, a później Oddziału Wojewódzkiego PTL w Bielsku Białej, ale przez wiele lat był członkiem Zarządu Głównego naszego Towarzystwa. To jego niezmordowana aktywność w reaktywacji samorządu lekarskiego przyczyniła się do odrodzenia izb lekarskich w Polsce. To jego nieprzeciętne zdolności plastyczne sprawiły, że utrwalił w ujęciu nie pozbawionym humoru i satyry portrety dziesiątków wybitnych polskich lekarzy zarówno z Bielska Białej, jak też Krakowa, czy Warszawy i opublikował w kilku pięknie wydanych książkach. Z kolei zdolności literackie umożliwiły mu napisanie i opublikowanie nie tylko znakomitej książki autobiograficznej "Moje życie. Medycyna i sztuka" , ale dużej liczby artykułów z zakresu filozofii, sztuki i szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Za sukcesy zawodowe, za niezwykłą aktywność społeczną, za wrażliwość na potrzeby innych, za sukcesy artystyczne i sportowe, za osiągnięcia przekraczające zdawałoby się możliwości jednego człowieka - dr med. Olgierd Kossowski został uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi. Jest też Kawalerem Medalu "Gloria Medicinae" - najwyższego odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przyznawanego przez lekarzy - dla lekarzy, bo Dr Kossowski jest prawdziwą Chwałą Medycyny.

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Warszawa 29 kwietnia 2010 r.