Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Dr med. Stefan Michalak – w 65 rocznicę bohaterskiej śmierci


15 sierpnia mija 65 lat od bohaterskiej dramatycznej śmierci w nurtach Bałtyku dr Stefana Michalaka w czasie ratowania życia dwu tonących kolegów. Pozostał On dla wielu pokoleń lekarzy wzorem postawy lekarskiej. Dr Michalak reprezentował nieprzeciętne cechy: wielką miłość do Ojczyzny, wysoki ideał etyki zawodowej, głębokie wykształcenie lekarskie oraz wszechstronne zainteresowanie przyrodniczo-humanistyczne. Piękną i szlachetną postać upamiętnia Pomnik odsłonięty w 2001 r. na placu noszącym Jego Imię, u zbiegu ul. Dębinki i Marii Skłodowskiej Curie. Upamiętnia on niezwykłego lekarza, o nieprzeciętnej pasji i talentach organizacyjnych lidera.

Dr Michalak przybył do pogrążonego jeszcze w walkach wojennych Gdańska w kwietniu 1945 r., na miesiąc przed zakończeniem wojny, aby w zburzonym mieście zorganizować Akademię Lekarską na Wybrzeżu. Było to bezpośrednio po zburzeniu i spaleniu Gdańska przez sowieckie wojska. W całym mieście panował chaos wojenny. Dr Michalak, jako dyrektor i naczelny lekarz poświęcił najofiarniejszy okres swego życia broniąc powstającą Akademię przed dewastacją budynków i grabieżą mienia szpitalnego. Z wielką energią zorganizował zaopatrzenie w wodę, żywność, lekarstwa i materiały opatrunkowe. W błyskawicznym czasie powstała Akademia Lekarska w Gdańsku, jako pierwsza w kraju. Mogła przygarnąć setki młodzieży i ofiarować pomoc lekarską wielu tysiącom chorych. A dzięki osiedleniu się w Gdańsku Profesorów z Uniwersytetu Wileńskiego i zrujnowanej Warszawy Uczelnia ta stała się przodującą w kraju.

W dniu powołania Akademii Lekarskiej z inicjatywy prof. Włodzimierza Mozołowskiego, prof. Tadeusza Bilikiewicza i dr Stefana Michalaka odbyło się zebranie założycielskie Gdańskiego Towarzystwa Lekarskiego.Przewodniczył mu prof. Mozołowski, a na zastępcę wybrano prof. Tadeusza Bilikiewicza. W działalności naukowej Towarzystwa aktywnie uczestniczył dr Michalak. W historii powojennego PTL w kraju było to pierwsze Towarzystwo Lekarskie.

Dr Michalak od stycznia 1946 r., gdy tylko warunki mu pozwoliły, odstępuje od kierowniczych stanowisk w celu realizacji swej naukowej pasji w dziedzinie biochemii i biofizyki. Zostaje adiunktem w Zakładzie Chemii Lekarskiej. Pracuje nad poznaniem zmienności białka w procesach zakaźnych. Pracę tą wykonuje z dużym zapałem i inwencją, osiągając imponujące wyniki - wg wybitnego biochemika prof. Mozołowskiego –„wnoszące istotny postęp w dziedzinie wiedzy o białkach”. Można było domniemywać, biorąc pod uwagę naukowe postępy, pracowitość i zaangażowanie, że wkrótce mogłoby dojść do obrony pracy habilitacyjnej. Niestety, niespodziewana śmierć w wieku trzydziestu ośmiu lat przerwała intensywnie rozwijającą się karierę naukową.

Dla uczczenia Jego pamięci w 1948 r. Senat Akademii Lekarskiej umieścił tablicę pamiątkową w Głównym Gmachu Uczelni, a w 1996 r. Rada Miasta Gdańska nadała skwerowi w miejscu usytuowania pomnika imię dr med. Stefana Michalaka. Stefanowi Michalakowi zostały też poświęcone liczne opracowania, artykuły oraz znakomita biograficzna książka autorstwa Zbigniewa Machalińskiego: Stefan Michalak lekarz, podróżnik, organizator Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk 2001, Wydawnictwo „Marpress”.