Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Białystok


Dr n. med. Iwona Jakubowska
Woj. Szpital Zesp. Oddział Chorób Wewn.
Diabetologii i Endokrynologii SP ZOZ
Ul. Marii Skłodowskiej -Curie 26
15-950 Białystok
Tel. (85) 748 84 12

Władze na lata 2011-2015:

Prezes:
Doc. dr hab. med. Wiesław Zarzycki 

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. med. Maria Górska
Dr Anna Zielińska

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko
Doc. dr hab. med. Wiesław Zarzycki
Dr Dariusz Cepowicz
Prof. dr hab. med. Jan Długosz
Prof. dr hab. med. Hanna Gajewska
Doc. dr hab. med. Mariusz Jasik
Dr Leszek Markuszewski
Dr Rafał Maciulewski
Dr Agnieszka Adamska


Działalność w 2006 roku

Oddział liczy obecnie 300 członków. Posiedzenia oddziału PTL odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 18.30 w Auli Wielkiej Akademii Medycznej w Białymstoku. W okresie sprawozdawczym odbyło się kilkanaście konferencji, prowadzonych przez zespoły: Klinikę Kardiochirurgii AMB, Klinikę Ortopedii i Traumatologii AMB, Klinikę Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ AMB, Klinikę Laryngologii AMB, Klinikę Urologii AMB, Klinik i Okulistyki Dziecięcej, II Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i inne. W listopadzie 2006 roku odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim „Praktyczne aspekty kardiodiabetologii”. Oddział białostocki uczestniczył także w przygotowaniu licznych posiedzeń naukowych i szkoleniowych wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi.<< Powrót