Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Bydgoszcz


Dr n. med. Przemysław Janik
Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział Regionalny PTL
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 349 33 19
e-mail pjanik@ozzl.org.pl 
Władze na lata 2011-2015:

Prezes: Dr med. Przemysław Janik
Wiceprezes: Dr med. Czesława Stachowiak-Nowicka
Wiceprezes: Prof. dr hab. med. Edmund Nartowicz
Sekretarz: Dr Edyta Zwolińska
Skarbnik: Dr Mieczysław Boguszyński


Historia Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego

W historii Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego można prześledzić sześć okresów przedzielonych dwiema Światowymi Wojnami.

- lata 1903 - 1914 Towarzystwo Lekarzy Nadnoteckich,

- lata 1921 - 1923 Związek Lekarzy,

- lata 1923 - 1939 Naukowe Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie na Obwód Nadnotecki,

- 1945 - 1952 Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie,

- 1952 - 1989 Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki,

- od 1989 roku powrót do nazwy Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie.

Były więc liczne zmiany nazwy, ale zawsze ciągłość idei i zadań. Według dra Wojciecha Staszewskiego Towarzystwo Lekarzy Nadnoteckich wywodzi się od 1903r.. Dr Staszewski miał osobiste kontakty z lekarzami, którzy pracowali w Bydgoszczy w latach przedwojennych, znali osobiście dra Jana Biziela, dra Władysława Piórka. Ponadto dr Jan Kantak był prezesem Związku Lekarzy, a po wojnie członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego. Podobnie Stefan Świątecki, Władysław Czarnowski, Edward Soboczyński i inni. Ta niewielka grupa lekarzy pozostawiła trwały ślad w walce o polskość i na rzecz stowarzyszania się.

W 1921r. utworzono Związek Lekarzy i dokonano wyborów władz Związku. Na czele Związku stanęli lekarze pochodzenia niemieckiego. Votum nieufności zgłoszone w 1922r. przez drdr Glińskiego, Szymanowskiego, Kociubskiego i Świąteckiego przyczyniło się do zmiany władz z prezesem dr Janem Kantakiem na czele. Związek zajmował się sprawami bytowymi i problemami zawodowymi lekarzy. W 1923r. wysunięto wolę poszerzenia zadań o zagadnienia naukowe i oświatowe. Doszło do wyborów nowych władz i zmiany nazwy na Naukowe Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie na Obwód Nadnotecki. Pierwszym prezesem został Jan Biziel, po nim w roku 1924 Zygmunt Dziębowski, który pełnił tę funkcję do roku 1939. W 1924 r. powierzono dr Marii Czopowskiej zadanie zorganizowania własnej biblioteki. Biblioteka ta w roku 1939 liczyła ponad 3000 woluminów i była największą biblioteką lekarską na Pomorzu.

Ten okres rozwoju działalności przerwała II Wojna Światowa. Nastał czas opuszczania miasta w czasie okupacji, gdy okazało się, że okupant niemiecki w zaplanowany sposób przystąpił do fizycznego niszczenia polskiej inteligencji. Cały dorobek Towarzystwa razem z biblioteką został rozgrabiony, zniszczony i spalony.
 
Po zakończeniu II Wojny Światowej pierwsze po wojnie zebranie Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego odbyło się 20 grudnia 1945 roku. Opracowano Statut, skrócono nazwę Towarzystwa. W zebraniu uczestniczyło 38 lekarzy. W wyborach tajnych wybrano Zarząd w składzie:

Dr Stefan Świątecki - prezes,

Dr Wojciech Staszewski - vice-prezes,

Dr Jan Maselkowski - sekretarz,

Dr Tadeusz Majchrzak - skarbnik.

Członkami Zarządu zostali: dr dr Marian Barciszewski, Napoleon Baniewicz i Jan Zubczewski. Doktorowi Zubczewskiemu powierzono odbudowę straconej biblioteki. Odtąd zebrania naukowo-szkoleniowe odbywały się comiesięcznie. Prowadzono systematyczną dokumentację i sprawozdawczość, dokładne spisy gromadzonego księgozbioru /sprawozdania drdr Zubczewskiego, Marii Dulewiczowej, prof. Ludwika Zembrzuskiego/.

Po dr Stefanie Świąteckim Towarzystwo prowadzili:

Prof. Ludwik Zembrzuski,

Doc. Aleksander Radzimiński,

Dr med. Wojciech Staszewski,
Prof. Jan Małecki, Dr med. Witold Dudziński,

Dr med. Danuta Dębicka-Małkowska,

Dr med. Czesława Stachowiak-Nowicka.

W 1951r. Minister Zdrowia powołał Polskie Towarzystwo Lekarskie i jednym aktem wykonawczym wcielił w szeregi nowego Towarzystwa wszystkie reaktywowane po wojnie towarzystwa lekarskie. W 1989r. wiele Towarzystw skorzystało ze swobody wyboru i powróciło do tradycyjnych nazw. W naszym przypadku powróciliśmy do Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 
 

 

Działalność w 2006 roku
Oddział liczy 432 członków i cztery koła terenowe. Oddział zorganizował sześć posiedzeń naukowych, na których wygłoszono sześć referatów. Oddział, od 2005 roku, wysyła sukcesywnie nowe ankiety indywidualnie do każdego członka Towarzystwa z prośbą o uaktualnienie danych i potwierdzenie dalszej przynależności. Ankiety napływaj bardzo wolno i na ogół lekarze nie wyrażają chęci ich wykreślenia z członkostwa Oddziału. Praca nad uaktualnieniem danych jest bardzo trudna wobec braku pracownika biura (brak możliwości finansowych zatrudnienia) – członkowie prezydium prowadzą biuro społecznie. Braki finansów są przyczyną zaniechania organizacji dużych zebrań naukowo-szkoleniowych. Obecnie Oddział organizuje zebrania adresowane do mniejszego grona, najczęściej przed zebraniami plenarnymi Zarządu. W planach Zarządu Oddziału są starania o reaktywowanie Koła PTL w Żninie, Szubinie, Tucholi, Nakle i Świeciu. Poszczególni członkowie Zarządu przyjęli zadania nawiązania odpowiednich kontaktów.


<< Powrót