Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Katowice

Dr n. med. Jerzy Dosiak
adres korespondencyjny:
ul. Gromadzka 57 G
40-771 Katowice
e-mail: jdosiak@mp.pl 
tel. 698 026 507Władze na lata 2011- 2015:

Prezes: Dr med. Jerzy Dosiak
Wiceprezes: Dr med. Stanisław Gołba
Wiceprezes: Dr Stanisław Potyrcha
Sekretarz: Dr Tomasz Rzemieniuk
Skarbnik: Dr med. Sergiusz Motyka
Członek Prezydium: Dr med. Maciej Hamankiewicz
Członek Prezydium: Dr Michał Roleder

Komisja Rewizyjna:
Dr Wojciech Koss
Dr med. Jerzy Fidyka
Dr Zofia Mikulska-Zawadzka
Dr med. Wojciech Mizera

Sąd Koleżeński:
Dr Małgorzata Dosiak
Dr med. Emilian Kocot
Dr med. Jacek Gawron


Działalność w roku 2006 – 2008
 Oddział w Katowicach jest największym Oddziałem w kraju i liczy 1700 członków, zorganizowanych w 25 kołach. 
 W roku 2006 odbyło się 116 zebrań naukowych w kołach, w roku 2007 – 188 a w roku 2008 – 120, a ich uczestnicy otrzymali punkty edukacyjne zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej.  W kwietniu 2006 roku zostało zorganizowane wspólnie ze Śląską Izbą Lekarską
oraz Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii sympozjum „Medice, cura te ipsum…”. Sympozjum zostało nagłośnione w środkach masowego przekazu.
 W roku 2007 zorganizowano wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich
i Śląską Izbą Lekarską niezwykle ważny zjazd: „Alkoholizm lekarza zagrożeniem dla pacjenta
i samego pacjenta”.
 Od roku 1997 Zarząd Oddziału wraz ze Śląską Akademią Medyczną wydaje periodyk  naukowy „Wiadomości Lekarskie”; dzięki wysiłkom redakcji (m.in. Red. Naczelny
– prof. Władysław Pierzchała, sekretarz naukowy – dr n. med. Jerzy Dosiak) uzyskano b. wysoką punktację naukową – Index Copernicus, punktacja KBN. Wydawnictwo zostało również wyróżnione odznaczeniem - „Zasłużonemu – PTL”.
 W roku 2008 po raz pierwszy w swej historii Towarzystwo Internistów Polskich przyznało swe nagrody dla Ordynatorów prowadzących aktywne szkolenie zawodowe. Nagrody te były wręczane w czasie Kongresu TIP w Sali Kongresowej PKiN. Spośród 6 wyróżnionych w całym kraju aż troje to aktywnie działający w naszym Oddziale członkowie PTL: Jerzy Dosiak, Andrzej Podolecki, Andrzej Wojtas.
 Za swą działalność Oddział otrzymał wyróżnienie „Bene Meritus”.
  
Działalność w 2006 roku
Oddział w Katowicach liczy 1700 członków skupionych w 25 kołach. W roku sprawozdawczym odbyło się 116 zebrań w Kołach, a ich uczestnicy otrzymali punkty edukacyjne zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej. W kwietniu 2006 roku zostało zorganizowane wspólnie ze Śląską Izbą Lekarską oraz Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii sympozjum „Medice, cura te ipsum…”. Sympozjum zostało nagłośnione w środkach masowego przekazu.


<< Powrót