Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Kielce

Dr med. Katarzyna Sobańska
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
W Kielcach
Wydz. Nauk o Zdrowiu
Al. IX Wieków Kielc 19
25-317 Kielce
Tel. (41) 349 69 09

Działalność w 2006 roku
Oddział liczy 511 członków, skupionych w czterech kołach naukowych. W 2006 roku odbyły się 4 zebrania Prezydium Zarządu. Na terenie województwa świętokrzyskiego koła terenowe zorganizowały 17 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 24 referaty. Jak co roku odbyło się spotkanie wigilijne lekarzy, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie wspólnie z Zespołem Emerytów i Rencistów Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w dniu 1 grudnia 2006 roku. Spotkanie to cieszy się dużą frekwencją, szczególnie lekarzy rencistów.


<< Powrót