Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Kraków

Prof. dr hab. med. Igor Gościński,
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
Zarząd Oddziału PTL
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków;
tel. (0-12) 262 82 46, kom. 604 883 506
e-mail:tlk@cm-uj.krakow.pl
www.tlk.cm-uj.krakow.pl

Władze na lata 2011-2015:
 
Prezes Honorowy: Prof. dr hab. med. Maria Rybakowa
Prezes: Prof. dr hab. Igor Gościński
Wiceprezes: Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki
Wiceprezes: Prof. dr hab. Jacek Składzień
Sekretarz: Dr med. Adam Wiernikowski
Skarbnik: Dr med. Jarosław Zawiliński
Redaktor Naczelny "Przeglądu Lekarskiego": Prof. dr hab Władysław Sułowicz


Członkowie Zarządu TLK:
Prof. dr hab. Henryk Gaertner
Prof. dr hab. Marek Moskała
Dr hab. med. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko
Prof. dr hab. Zdzisław Ryn
Dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz
Dr med. Wojciech Skucha
Dr med. Jacek Jonkisz
Dr med. Stanisław Sęk
Mec. Ryszard Raźny

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Elżbieta Reroń
Dr med. Aleksander Garlicki
Dr med. Krzysztof Szmigiel

Sąd Koleżeński:
Prof. dr hab. Andrzej Wysocki
Dr hab. med. Janusz Borysiewicz
Dr med. Teresa Wolska-Smoleń


Działalność w 2006 roku
:
 
Oddział liczy 841 członków skupionych w 10 kołach. Oddział zorganizował 36 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 62 referaty i pokazano jeden film. Oddział współpracuje z Sekcjami PTL: geriatryczną i kosmetologii lekarskiej, a także z krajowymi towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami oraz kołami terenowymi TLK. Towarzystwo Lekarskie zaprosiło w 2006 roku kilku gości z zagranicy. Przyjechali: prof. dr hab. R.Chrzanowski i prof. dr hab. K.Karbowski ze Szwajcarii z wykładami na temat: „Kontakty szwajcarskiego księcia lekarzy, S.A.Tissot z ostatnim królem polskim” oraz „Errare humanum est et confiteri terrorem prudentis – o postępowaniu lekarskim w związku z niekorzystnym wynikiem leczenia.” W 2006 roku Oddział obchodził Jubileusz 140-lecia, a także 100-lecia Domu Lekarza.


<< Powrót