Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Olsztyn

Dr Jolanta Donay-Pukińska
Polskie Towarzystwo Regionalne, Dom Lekarza
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn;
tel. (0-89) 533-55-99; (089) 523-60-61
e-mail: ptlolsztyn@ptl.org.pl

Adres: ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
Tel.: (089) 539-34-69
Fax.: (089) 533-77-01

Oddział liczy 148 członków. Towarzystwo zajmuje się organizacją posiedzeń naukowych, które służą nam do pogłębienia, poszerzania i aktualizowania wiedzy lekarskiej w wielu specjalnościach medycznych. Wykładowcami są wybitni specjaliści z danej dziedziny medycznej z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, z naszego środowiska. W naszych spotkaniach biorą udział również członkowie innych Towarzystw Naukowych, z którymi współpracujemy przy organizacji wspólnych posiedzeń naukowych. Przewodnicząca Oddziału jest członkiem Komisji Kształcenia przy Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej.

CZŁONKOWIE ODDZIAŁU:

Jolanta Dony-Pukińska – przewodnicząca
Marek Załęski – wiceprzewodniczący
Maria Dowgird – sekretarz
Władysław Lipecki – skarbnik
Zdzisław Piesiak – członek
Anoni Celmer – członek
Zenon Nowosad – członek
Danuta Balicka-Burcz – członek
Irena Mierzejewska-Grabowska - członek

Działalność w 2007 roku:

Oddział liczy 89 członków, w tym 48 emerytów. W 2007 roku odbyły się 4 posiedzenia naukowe, na których wygłoszono 11 referatów.  Posiedzenia te były prowadzone przez wybitnych specjalistów z całej Polski. Wśród tematów podjętych na sympozjach naukowych były m.in. Aktualne problemy profilaktyki i terapii uzależnień; Dziecko maltretowane. Na jednym z posiedzeń , które odbyło się 14 kwietnia 2007 roku, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski wygłosił wykład pt. ‘Jan Paweł II i medycyna’. Jedna z konferencji była organizowana wespół z firmą Zepter Medical International. Oddział współpracuje z PTP i PTA
 
 
Działalność w 2006 roku:

Oddział liczy 137 członków. Oddział zajmuje się organizacją posiedzeń naukowo-szkoleniowych, które mają służyć podnoszeniu poziomu naukowego, aktualizacji wiedzy lekarskiej w wielu specjalnościach medycznych oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W 2006 r. Oddział zorganizował sześć posiedzeń naukowych, na których członkowie Oddziału wygłosili 12 referatów. Członkowie Oddziału uczestniczą w Komisjach kwalifikacyjnych do specjalizacji w różnych dziedzinach medycznych, w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze i ordynatorskie. Biorą czynny udział w ustalaniu tematów wspólnych posiedzeń naukowych i ich organizacji z innymi towarzystwami naukowymi takimi jak: Polskie Forum Profilaktyki, PTA, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Olsztynie. W ramach działalności statutowej posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się systematycznie co kwartał. Oddział współpracuje z Okręgową Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarską. 29 września 2006 roku Oddział odwiedził z wykładem Prezes PTL-u, Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.


<< Powrót