Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Szczecin

Dr med. Roman Milkiewicz
Zarząd Oddziału PTL
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Sczecin;
tel. 091 433 75 02
e-mail: ptlszczecin@ptl.org.pl
Działalność w 2007 roku:   Rok 2007 był pierwszym rokiem działania nowego Zarządu wybranego w dniu 4 kwietnia 2007 r. Z dawnego składu zarządu przeszły do nowego następujące osoby: dr Magdalena Herczyńska – sekretarz, dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka – skarbnik, dr n. med. Roman Milkiewicz oraz profesor dr hab. n. med. Stanisław Zieliński.

    Nowy Zarząd dołożył starań, aby zwerbować nowych członków, co zaowocowało liczbą 6 lekarzy, zatem obecnie mamy 29 członków płacących składki i 78 emerytowanych lekarzy.  Frekwencja na organizowanych przez Oddział zebraniach naukowych jest zadowalająca, gdyż organizowane są wspólnie z Oddziałem Gdańskim PAN, filia w Szczecinie, której przewodniczącym jest obecny prezes oddziału PTL w Szczecinie – profesor dr hab. n. med. Jan Horodnicki. W 2007 roku odbyło się 8 zebrań naukowo-szkoleniowych, z których na szczególną uwagę zasługują  spotkania z uczestnictwem gości spoza Szczecin – prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego i profesorowie Jadwiga i Jacek Mollowie.

   Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, udało się zorganizować doroczny Bal Lekarza, dzięki niezmordowanej energii kolegi Romana Milkiewicza. Bal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

   Istniejące nadal  koło w Świnoujściu, zrzeszające obecnie 68 lekarzy, zorganizowało w minionym roku 5 zebrań. 

    Zarząd Oddziału spotkał się na zebraniach trzykrotnie omawiając sprawy programowe, a także zagadnienia organizacyjne, służące aktywizacji członków zarządu i pozyskaniu nowych członków towarzystwa.

 
Działalność w 2006 roku
Działalność Towarzystwa ograniczyła się do zorganizowania 9 zebrań naukowych o szerokiej tematyce. Zebrania organizowane są łącznie z innymi towarzystwami specjalistycznymi lub tutejszym oddziałem Polskiej Akademii Nauk – sekcji medycznej. Oddział cały czas współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską. Współpraca ta daje szansę na finansowanie przejazdu wykładowców spoza Szczecina. Oddział włączył się też czynnie w organizację dużej Konferencji Naukowej pod hasłem „Nowiny szczecińskiej medycyny”, która miała miejsce 15/12/2006r. Jednym z wykładowców był Prof. Tadeusz Tołłoczko, który wystąpił z wykładem „Ukryte oblicza chirurgii”. Konferencja ta była firmowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie. Jak co roku odbył się Bal Lekarza, zorganizowany przez kolegę dr Romana Milkiewicza.


<< Powrót