Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Tarnów

Dr med. Antoni Sydor,
Szpital Wojewódzki
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów;
tel. (0-14) 631-55-50, (0-14) 631-54-40
centrala 621-25-10, 626-95-15 wew. 550, 221
e-mail: ptltarnow@ptl.org.pl

Władze na lata 2007-2010: 

 Zarząd Oddzialu:

Dr med. Antoni Sydor - Prezes Zarządu

Dr med.  Stefan Słowiński - wiceprezes

Dr Andrzej Gontaszewski - II wiceprezes

Dr Ewa Krupa - sekretarz

Dr med. Stanisław Łata - skarbnik

Członkowie: 

Dr Stefania Banach

Dr Lesław Ciepiela

Dr Zbigniew Kochanowski

Dr med. Ireneusz Kotela

Dr med. Leszek Legutko

Dr Mieczysław Nowakowski

Dr Wiesław Olechowski

Dr Jerzy Otfinowski

Dr med. Andrzej Radziszewski

Dr Marek Zator

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dr Halina Prokesz - Przewodnicząca

Dr Patrycja Kosińska  - członek

Dr Adelina Skupiewska - członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Dr Tadeusz Tchórzelski - Przewodniczący

Dr Rela Bogucka - Wałęga - członek

Dr Barbara Chudy - członek

 

Krótka historia Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie 1870-2005
20-23 maja 2005 r.

 

Towarzystwo Lekarskie w Tarnowie jest jednym z najstarszych w Polsce. W 2005 roku obchodziliśmy 135 lat działalności. Pierwsze na terenie miasta Tarnowa stowarzyszenie naukowe lekarzy pod nazwą „Kółko Lekarskie” zostało założone 20 stycznia 1870 roku. Jego inicjatorem, organizatorem i pierwszym prezesem był dr Józef Cyryl Starkel – ówczesny lekarz miejski Tarnowa, człowiek o dużej wiedzy humanistycznej, przyrodniczej i lekarskiej, gorący patriota, niezmordowany organizator życia naukowego i publicznej służby zdrowia w Tarnowie. Podejmował on szerokie działania przeciw epidemiczne i oświatowo-zdrowotne na Ziemi Tarnowskiej, która w ubogiej Galicji należała wówczas do najbiedniejszych. Jeszcze w roku 1862 w 5-tym numerze „Przeglądu Lekarskiego” zwrócił uwagę na pilną potrzebę powołania stowarzyszenia lekarzy w Galicji. W Krakowie Towarzystwo Lekarskie powstało w 1866 roku a w rok później Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich z siedzibą we Lwowie. Zaraz po utworzeniu „Kółka Lekarskiego” w Tarnowie dr Starkel zwrócił się do zarządu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z propozycją nawiązania współpracy.
Wkrótce „Kółko” przekształcone zostało w Tarnowską sekcję Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich, które działało do wybuchu I wojny światowej. W czasie I wojny światowej wielu tarnowskich lekarzy zostało zmobilizowanych i skierowanych do szpitali wojskowych i działalność towarzystwa została zawieszona. Tuż po odzyskaniu niepodległości, z inicjatywy dr Jerzego Bujalskiego, ówczesnego dyrektora szpitala powszechnego w maju 1919 roku zorganizowano w Tarnowie ogólnokrajowy zjazd dyrektorów szpitali z Galicji Zachodniej, który opracował zasady organizacji szpitalnictwa w odrodzonej Polsce. W 1921 roku dr Bujalski został powołany na stanowisko wiceministra a w 3 lata później ministra zdrowia. Pod koniec 1919 roku Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich zostało rozwiązane, a jego kontynuację przejęły Izby Lekarskie, które obok spraw zawodowych środowiska lekarskiego dbały także o postęp nauk medycznych. W okresie II wojny światowej świat lekarski Tarnowa doznał szczególnie ciężkich strat z rąk okupanta niemieckiego, ale zarówno ci, którzy zginęli, jak ci, którzy przeżyli ten tragiczny okres godnie spełnili swoje patriotyczne zadanie lekarza-Polaka. Po II wojnie światowej zlikwidowano izby lekarskie i dopiero w 1951 roku rząd PRL wyraził zgodę na reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W 1952 roku z inicjatywy dr Stanisława Ksyka, ordynatora oddziału dziecięcego powstało w Tarnowie Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, które działało w ramach Krakowskiego Oddziału Wojewódzkiego. Pierwszym prezesem koła został dr Tadeusz Krukar, dyrektor szpitala, który rozwinął działalność naukowo-szkoleniową. Na zebrania zapraszani byli profesorowie klinik krakowskich. Zasługą dr. Krukara było uzyskanie zgody na prowadzenie w tarnowskim szpitalu podstawowych specjalizacji na I stopień.
W 1970 roku przypadła 100 rocznica powstania Kółka Lekarskiego w Tarnowie. Z rocznym opóźnieniem tj. 22 maja 1971 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z udziałem przedstawicieli władz i świata nauki. W „Przeglądzie Lekarskim” nr 5 z 1971 r., który na stronie tytułowej nosił specjalny nadruk: „W 100-lecie Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie”, opublikowano 7 ciekawych artykułów autorstwa członków tarnowskiego koła.
W 1973 roku przewodniczącym został dr Stefan Słowiński, który wykazał się dużą sprawnością organizatorską. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i powstaniem w 1975 roku województwa tarnowskiego Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie zostało przekształcone w Oddział Wojewódzki. W jego skład weszły koła w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy. Oprócz aktywnej działalności naukowo-szkoleniowej, przedstawiciele zarządu uczestniczyli w komisjach konkursowych na obsadzanie stanowisk kierowniczych w placówkach służby zdrowia a także w komisjach egzaminacyjnych na I stopień specjalizacji. W 1982 roku przewodniczącym oddziału został dr Mieczysław Nowakowski, który kontynuując działalność naukowo-szkoleniową dbał równocześnie o ożywienie życia towarzyskiego wśród jego członków. W 1986 roku z okazji 150-lecia szpitala powszechnego w Tarnowie Zarząd Oddziału PTL zorganizował uroczystą sesję naukowo-historyczną. W roku 1989 dr Nowakowski włączył się aktywnie w prace nad reaktywowaniem izb lekarskich w Polsce, przyczyniając się do powołania samodzielnej Izby Lekarskiej w Tarnowie. W czerwcu 1991 roku wybrano nowy zarząd i od tego czasu, już czwartą kadencję funkcję przewodniczącego pełni dr med. Antoni Sydor. Oddział obejmuje nadal koła w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy, i pomimo utraty statusu województwa działa w jego dawnym obszarze. Obecnie Oddział liczy 1050 członków i prowadzi systematyczną działalność naukowo-szkoleniową organizowaną w formie zebrań, sympozjów i konferencji z udziałem wybitnych wykładowców-specjalistów z różnych dziedzin medycyny i z różnych uczelni medycznych w Polsce, najczęściej z Krakowa, jak również członków naszego Towarzystwa. Wartym podkreślenia jest udział naszego Oddziału w organizacji Krajowych Kongresów Ekologicznych EKO-MED, które są ważnym wydarzeniem naukowym w kraju. Współpracujemy z licznymi towarzystwami specjalistycznymi. Staramy się, aby nasza działalność przyczyniała się do pogłębiania i aktualizowania wiedzy medycznej lekarzy i zapewniała im zdobywanie punktów edukacyjnych.
Działalność naszego Oddziału jest wysoko oceniania przez Zarząd Główny, czego wyrazem jest wyróżnienie wielu naszych członków odznaczeniami Towarzystwa: „ Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” i „Bene Meritus” oraz najwyższym odznaczeniem „Gloria Medicinae”. To ostatnie otrzymali Prof .dr hab. med. Paulin Moszczyński, dr med. Henryk Maniak i dr med. Stefan Słowiński.

Przebieg uroczystości jubileuszowych z okazji 135-lecia Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie 20-23 maja 2005 r.

Uroczystości jubileuszowe, zgodnie z programem, rozpoczęły się 20 maja na Starym Cmentarzu w Tarnowie złożeniem wieńca i kwiatów na grobie Doktora Józefa Cyryla Starkla, założyciela Tarnowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Następnie w Bazylice Katedralnej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez JE ks. Biskupa Wiktora Skworca. W homilii ks. Biskup m. innymi zwrócił uwagę na proces dehumanizacji medycyny, któremu powinniśmy się przeciwwstawić i przypomniał o posłannictwie zawodu lekarza Oprócz licznie zgromadzonych lekarzy-członków Tarnowskiego Towarzystwa Lekarskiego we Mszy Św. uczestniczyli również: prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, oraz członkowie Zarządu Głównego. Podczas mszy śpiewał chór chłopięco-męski „Pueri Cantores Tarnovienses” pod dyrekcją ks. Andrzeja Zająca, który wystąpił również z krótkim koncertem po jej zakończeniu. Był to wspaniały występ tego świetnego chóru, który na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.
W sobotę rozpoczęła się Konferencja naukowo-szkoleniowa, której głównym tematem były „Aktualne problemy medycyny XXI wieku”. Konferencję poprzedziła część oficjalna, na którą przybyli m. innymi parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej, przedstawiciele władz oraz przedstawiciele oddziałów wojewódzkich PTL z Warszawy, Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Bydgoszczy, Poznania i Sanoka. Występując w imieniu zaproszonych gości wicewojewoda małopolski Ryszard Półtorak podkreślił niezwykle ważną rolą jaką odgrywa oddział Tarnowskiego Towarzystwa Lekarskiego a także zasługi dr. Antoniego Sydora dla tarnowskiej służby zdrowia, którego udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrał prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, który bardzo wysoko ocenił działalność tarnowskiego oddziału PTL. Następnym punktem części oficjalnej było wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny PTL Zasłużonym członkom PTL w Tarnowie prof. Jerzy Woy-Wojciechowski wręczył odznaczenia „Bene Meritus” oraz „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
Kolejnym punktem programu byli niezwykle interesujący wykład inauguracyjny nt.: ”W niewoli wolnych rodników”, który wygłosił Prezes Zarządu Głównego PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się I sesja naukowa, podczas której referaty wygłosili: prof. Piotr Pruszczyk z Warszawy („Ocena rokowania i leczenie ostrej zatorowości płucnej”) prof. Lech Cierpka z Katowic ( „Profilaktyka i leczenie zakrzepicy żył głębokich”) i doc. Tomasz Zubilewicz z Lublina ( „Przewlekła choroba żylna – diagnostyka i leczenie”). Drugą sesję rozpoczął prof. Władysław Sułowicz z Krakowa, który wygłosił wykład nt.: „Rozwój przeszczepiania narządów - wyzwanie dla medycyny XXI wieku”. Kolejne referaty wygłosili: doc. Tomasz Stompór z Krakowa („Nefroprotekcja – kompendium wiedzy dla lekarza praktyka”) oraz doc. Piotr Podolec, również z Krakowa („Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku”). Po obiadowej przerwie odbyła się 3-cia, ostatnia sesja naukowa poświęcona prewencji incydentów sercowo-naczyniowych u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i choroba wieńcową - prof.. Tomasz Grodzicki z Krakowa, oraz prewencji incydentów sercowo-naczyniowych u pacjenta z cukrzycą – ten referat wygłosiła doc. Katarzyna Cypryk z Łodzi. Zastąpiła ona prof. Szelachowską z Białegostoku, która miała wygłosić ten referat a która z powodów osobistych nie mogła przyjechać do Tarnowa. Program konferencji dotyczył najbardziej aktualnych problemów współczesnej medycyny a wszystkie wygłoszone referaty stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i były znakomicie przygotowane pod względem wizualnym. Frekwencja podczas konferencji przeszła oczekiwania organizatorów. Wzięło w niej udział prawie 300 uczestników. Konferencja była wielkim sukcesem zarówno pod względem naukowo-szkoleniowym, organizacyjnym jak i pod względem rekordowej liczby uczestników. Podczas konferencji uczestnicy otrzymali specjalny numer Dziennika Polskiego, w którym cała strona była poświęcona działalności Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie. Podsumowania konferencji dokonał przewodniczący komitetu naukowego prof. Władysław Sułowicz, który podkreślił bardzo wysoki poziom referatów i znakomitą organizację.
Tuż po zakończeniu konferencji rozpoczął się Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego celem było wprowadzenie poprawek w statucie. Podczas obrad dyskutowano również na temat aktualnych problemów Towarzystwa. Po zakończeniu obrad odbyła się uroczysta kolacja, w czasie której prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, dr Marian Czepko z Krakowa oraz dr Antoni Sydor popisali się grą na pianinie. Szczególne wrażenie zrobiły „nieśmiertelne” Kormorany w wykonaniu kompozytora - prof. Woy’a-Wojciechowskiego, które śpiewali wszyscy uczestnicy.
Ostatnim akcentem Jubileuszu był Koncert Muzyki Polskiej zatytułowany „Muzyka do niebios”, który odbył się 23 maja w kościele pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Kościół ten został zbudowany w miejscu, gdzie w 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z wiernymi diecezji tarnowskiej. Koncert odbył się również na zakończenie XVII Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich i był poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykonawcami byli Chór Polskiego Radia, Zespół Madrygalistów oraz Orkiestra Symfoniczna Capelli Cracoviensis pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika i Macieja Tworka oraz soliści: Elżbieta Towarnicka – sopran i Paweł Majzner – tenor. Wykonane zostały utwory skomponowane prze Pawła Sydora: Ave verum corpus, Salve Regina i Kyrie na chór mieszany a capella, Hymn i Muzyka do niebios na orkiestrę smyczkową oraz Credo na sopran, tenor, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Wykonanie Muzyki do niebios, utworu napisanego przez kompozytora pod wpływem wydarzeń związanych ze śmiercią i pogrzebem Ojca Świętego Jana Pawła II było prawykonaniem światowym. Łącznie wstąpiło 126 znakomitych wykonawców. Poezje Karola Wojtyły i Papieża Jana Pawła II recytowała Joanna Sydor – aktorka Starego Teatru z Krakowa a koncert prowadził Jerzy Stankiewicz – prezes Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich. W koncercie uczestniczyło prawie 1000 słuchaczy, którzy dwukrotnie - po wykonaniu Muzyki do niebios i Credo nagrodzili kompozytora i wykonawców owacją na stojąco. Koncert ten był wspaniałym akcentem na zakończenie jubileuszu i był niewątpliwie wielkim wydarzeniem artystycznym w Tarnowie.
Szkoda tylko, że termin koncertu (nie z winy organizatorów) uniemożliwił udział w nim uczestnikom Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Opracowanie:
Dr med. Antoni Sydor

Działalność w 2007 roku:

Oddział w Tarnowie obejmuje swoją działalnością obszar byłego województwa tarnowskiego (obecnie część województwa małopolskiego), tj. powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski oraz dębicki – obecnie w województwie podkarpackim. Na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba członków wynosiła 945 i w porównaniu z 2006 rokiem zmniejszyła się o 34. Najwięcej członków (35) ubyło w Kole w Dąbrowie Tarnowskiej. Liczba członków w poszczególnych Kołach wynosiła w 2007 r.: Tarnów – 659, Brzesko – 83, Dąbrowa Tarnowska – 50, Dębica – 153. W 2007 roku odbyło się ogółem 36 posiedzeń naukowych. Podczas których wygłoszono ogółem 71 referatów. Frekwencja na zebraniach była zadowalająca. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Koło w Debicy, które zorganizowało III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu oraz II Ogólnopolską Konferencję nt. „Postępy w medycynie sportowej.” Dr med. Antoni Sydor, Prezes Zarządu Oddziału PTL w Tarnowie otrzymał Medal Gloria Medicinae.

Działalność w 2006 roku:
Oddział liczy 979 członków skupionych w trzech kołach terenowych w Brzesku, Dębicy i Dąbrowej Tarnowskiej. Oddział przeprowadził 41 posiedzeń naukowych, na których zostalo wygłoszonych 66 referatów i miał miejsce jeden pokaz filmowych. Oddział współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Tarnowie, Polskim Towarzystwem Lekarskim w Krakowie i różnymi firmami farmaceutycznymi. W grudniu 2006 roku ukazał się Suplement 7/2006 „Przeglądu Lekarskiego” liczący 104 strony, wydany z okazji Jubileuszu 135-lecia Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie, zawierający „Przedmowę” autorstwa Prezesa PTL Prof. dr hab. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, dwuczęściową historię działalności Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie w latach 1870-2005, sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych oraz 24 prace naukowe (17 prac oryginalnych, 3 prace poglądowych i 4 doniesienia kliniczne) autorstwa lekarzy – członków Oddziału PTL w Tarnowie. Redaktorem Suplementu był dr med. Antoni Sydor.


<< Powrót