Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Toruń

Dr med. Janusz Czarnecki
Wojew.Szpital Dziecięcy,
ul. Konstytucji 3-go Maja 42, 87-100 Toruń;
tel. (0-56) 645-54-12
e-mail: ptltorun@ptl.org.pl

Siedziba: Wojewódzki Szpital Dziecięcy
Ul. Konstytucji 3 Maja
87-100 Toruń
Tel. (056) 610-05-22 sekr. Dyrektora Szpitala
(056) 610-05-16; (056) 610-07-68 gabinet;
(056) 610-07-69; (056)610-05-36 gabinet;

Prezes Oddziału: dr med. Janusz Czarnecki; e-mail: jcmed@autograf.pl
Wiceprezes: dr Krystyna Jaworska
Sekretarz: dr med. Elżbieta Szymańska (056) 610-12-60/63/66
Skarbnik: dr Anna Raczyńska
Nieformalny Sekretarz: p. Macak 0 601 55 80 48;
(056) 648-38-88
Komisja Rewizyjna: Dr Krystyna Rudzka-Pietras
Dr Iwona Skonieczna-Zielak
Dr Janusz Bąk
Sąd Koleżeński: Dr Ewa Konkolewska
Dr Maciej Jackowiak

 

Oddział Toruński PTL obserwuje obecnie wzrastającą liczbę członków. Aktualnie jest ich 520. Oddział organizuje dziesięć-jedenaście posiedzeń naukowo-szkoleniowych rocznie. Te posiedzenia mają dwojaki charakter: 1. interdyscyplinarny; 2 etyczny.
Oddział jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji. Współpracuje z innymi Towarzystwami Naukowymi takimi jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Chirurgów Polskich. Posiedzenia odbywają się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każde posiedzenie kończy się uzyskaniem przez członków Certyfikatu. Wykłady prowadzą osoby z tytułami naukowymi i pochodzą z całej Polski. Oddział współpracuje z Collegium Medium w Toruniu i Bydgoszczy. Członkowie Oddziału korzystają z interdyscyplinarnego nastawienia Oddziału i uczestniczą aktywnie w spotkaniach. Członkowie naszego Oddziału biorą udział w niektórych komisjach konkursowych.
Do działalności Oddziału należy też organizowanie spotkań o charakterze humanistycznym.
Oddział udziela pomocy młodym lekarzom oraz lekarzom będącym na emeryturze.

Działalność w 2007 r.:

    Oddział liczy 475 członków skupionych w oddziale i dwóch kołach terenowych; w Gołubiu-Dobrzyniu i w Chełmnie. Oddział zorganizował w roku sprawozdawczym 8 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 21 referatów. Oddział współpracuje z PTP, PTK, Pro Cardiologica, Collegium Medicum UMK, Stowarzyszeniem Lekarzy Rodzinnych, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie.

Konferencje i zjazdy naukowe w 2007 r:
-16.03.2007  „Zakażenie układu moczowego”
- 31.03.2007 „Kardiologia Europejska 2007”
- 30.05.2007 1. „Hernioplastyka laparoskopowa przepuklin pachwinowych”
                      2. „Nowe technologie w rozpoznawaniu i leczeniu powikłań chirurgicznych”.
- 22.06.2007  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Choroba serca u kobiet w ciąży”
- 05.10.2007  „Zatorowość płucna – aspekty kliniczne”.
- 29.11.2007 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Statyny – miejsce we współczesnej
                       kardiologii” oraz „Zator tętnicy płucnej – prezentacja przypadku”
- 3.12.2007 „Współczesne poglady na szczepienia ochronne”.
- 14.12.2007 „Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia w przeszłości”.
                     „Znaczenie roślin w tradycji Świąt Bożego Narodzenia”.
 

Działalność w 2006 roku:

Oddział liczy 481 członków skupionych w dwóch kołach terenowych: w Gołubiu-Dobrzynie i Chełmnie. Oddział współpracuje z Collegium Medicum UMK, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Stowarzyszeniem Lekarzy Rodzinnych i Towarzystwami Specjalistycznymi. W 2006 roku Oddział zorganizował 8 konferencji i zjazdów naukowych o różnorodnej tematyce, m.in. o udarze mózgu; zasadach żywienia dzieci i młodzieży; nanomedycynie; kardiologii; klinicznych postępach urologii; chirurgii laparoskopowej w onkologii; rodzinnych zakażeniach Helicobacter Pylori.<< Powrót