Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Warszawa

Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz,
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Oddział Stołeczny PTL,
ul. Raszyńska 54, 02-033 Warszawa
tel./fax (0-22) 822 23 42; 823 96 82; 823 96 83
e-mail: ptlwarszawa@ptl.org.pl
e-mail: tlw@onet.pl
www.tlw.waw.pl
Władze w latach 2007-2010
Prezes - Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
Sekretarz - Dr med. Wiesława Granowska
Skarbnik - Dr med. Jerzy Goliszewski
 
Działalność w 2007 roku:

    Oddział liczy 476 członków w tym 15 członków stażystów. Członkowie skupieni są w Oddziale, w sześciu kołach terenowych i w dwóch stowarzyszeniach. Wszystkie koła działają na terenie Warszawy. W roku sprawozdawczym Oddział zorganizował 60 posiedzeń naukowych na których wygłoszono 80 referatów. Oddział współpracuje z sekcją historyczną PTL, a także z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim, Towarzystwem Naukowym Warszawskim, Związkiem Powstańców Warszawskich. Oddział prowadzi klub i czytelnię oraz zajmuje się działalnością wydawniczą.


<< Powrót