Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Wrocław

Prof. dr hab. med. Marian Gabryś
PTL Oddział we Wrocławiu
I Katedra i Klinika Ginekologii AM we Wrocławiu;
Ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
tel. (0-71) 784-23-47, 327-09-43; 327-09-44
e-mail: ptlwroclaw@ptl.org.pl

Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział we Wrocławiu

Siedziba:
I Katedra i Klinika Ginekologii, Ul. Chałubińskiego 3
50-368 Wrocław
Tel. (071) 733-12-50
Fax. (071) 733-12-59

W skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTL wchodzą:

Prezes: Prof. dr hab. Marian Gabryś

Sekretarz: Dr n. med. Beata Ciszko

Skarbnik: dr n. med. Radosław Siejkowski

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Leszek Paradowski

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Prof. dr hab. Roman Rutowski
Prof. dr hab. Piotr Szyber
Prof. dr hab. Danuta Zwolińska

Prof.dr hab. Franciszek Iwańczak

Dr n. med. Zbigniew Sajewicz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Prof. dr hab. Jan Bieniek

Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Dr Paweł Petryszyn

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Prof. dr hab. Sabina Haus-Kotlarek

Prof. dr hab. Mieczysław Ujec

Dr n. med. Marek Pudełko

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PTL:

Prof. dr hab. Marian Gabryś:

Dr Beata Ciszko

 

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Lekarskiego został powołany w 1951 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Członkami Towarzystwa w przeszłości byli, a są nimi również obecnie lekarze różnych specjalności, co ma wpływ na działalność oraz tematykę organizowanych posiedzeń naukowych. Do zadań Oddziału, poza rolą naukowo-dydaktyczną, należy również promowanie oraz nagradzanie działań organizacyjnych oraz właściwych postaw etyczno-moralnych. Wyrazem tego są przyznawane przez Zarząd Główny PTL, na wniosek Zarządu Oddziału, odznaczenia dla najbardziej zasłużonych członków Oddziału Wrocławskiego PTL.
W ramach działalności Oddziału Wrocławskiego PTL organizowane są konferencje naukowe. Tematyka konferencji i posiedzeń zwykle o charakterze interdyscyplinarnym porusza najbardziej istotne i aktualne zagadnienia medyczne. Poza problematyką kliniczną realizowane są również tematy dotyczące etyki lekarskiej, a także historii medycyny. W 2005 roku zorganizowano 9 posiedzeń, w każdym z nich brało udział od 50 do 300 słuchaczy, a wykładowcami byli eksperci, przedstawiciele różnych dyscyplin medycznych. W 2006 roku zorganizowano kolejne posiedzenia, a ich tematyka dotyczyła: przewlekłych chorób układu oddechowego, alergii, programowania żywieniowego i wpływu żywienia na funkcjonowanie układu odpornościowego u niemowląt, aktualnych problemów gastroenterologicznych w praktyce lekarza POZ, wybranych standardów postępowania „w chorobach wieku dorosłego”, współpracy rodziców, lekarza i psychologa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci.
W dniu 8 stycznia 2003 roku odbyło się walne zebranie Oddziału Wrocławskiego PTL podczas którego zostały wybrane nowe władze Oddziału na okres czterech lat (2003-2006).

 

Działalnośc w 2006 roku:

Oddział liczy 56 członków. Do Oddziału wstąpiło 8 nowych członków. W ramach działalności, na 8 konferencjach naukowo-szkoleniowych wygłoszono 55 referatów poruszających najbardziej istotne i aktualne zagadnienia medyczne: ginekologii, gastroenterologii i żywienia, pneumonologii, chorób górnych dróg oddechowych, chorób wieku dorosłego, profilaktyki raka szyjki macicy oraz innych zmian wywołanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Oddział współpracuje z Polskim Towarzystwem Gastroenterologicznym oraz z Polskim Towarzystwem Hepatologii i Żywienia Dzieci.<< Powrót