Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Sekcje specjalistyczne


Sekcja Chemioterapii
Prof. dr hab. med. Stefan Tyski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. 22 851 52 15
Sekcja Edukacji Medycznej
Prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka
ul. Kopernika 19e/1
31-501 Kraków
tel. 12 430 31 58
 
Sekcja Ekologiczna

Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego została założona z inicjatywy Dr n. med. Edwarda Mroczkowskiego w 1990 roku. Zebranie Założycielskie odbyło się 18 października 1990 roku w „Klubie Lekarza” w Warszawie. Przewodniczącą Sekcji została Prof. dr hab. med. Irena Norska-Borówka (Zabrze), pierwszym vice-przewodniczącym Dr n. med. Edward Mroczkowski (Warszawa), drugim vice-przewodniczącym Dr hab. med. Janina Stapińska (Kraków), sekretarzem Dr n. med. Joanna Kasznia-Kocot (Mysłowice) a skarbnikiem – Dr n. med. Anna Reyska-Jakubowska (Warszawa). Nazwę „Sekcja Ekologiczna PTL” przyjęto po konsultacji z Profesorem dr hab. Napoleonem Wolańskim, kierownikiem Zakładu Ekologii Człowieka Instytutu Ekologii PAN.

Zakres zainteresowań Sekcji obejmuje szeroko pojętą ekologię człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Sekcja promuje wyniki prac oryginalnych oraz prowadzi działalność edukacyjną wśród lekarzy i studentów medycyny. Podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami specjalizującymi się w problematyce ekologii człowieka. 

Przez ponad 25 lat Sekcja zorganizowała wiele spotkań o charakterze naukowym i popularyzatorskim w Polsce i za granicą (m.in. czynny udział w corocznych Kongresach EKOMED w Tarnowie). Od roku 1992 zajmowała się wydawaniem kwartalnika „Problemy Lekarskie”. Na prośbę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zgłoszono uwagi do opiniowanego „Programu wykonawczego do polityki ekologicznej państwa 2000 roku". Członkowie Sekcji reprezentują Polskie Towarzystwo Lekarskie na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Sekcja Ekologiczna PTL jest współorganizatorem cyklicznej konferencji „Ekologia człowieka” odbywającej się co dwa lata w różnych miejscowościach w Polsce:

- Łódź, 17 maja 2014 roku – Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; organizatorzy: Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego;

- Szczecin, 9-10 czerwca 2016 roku – II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”; organizatorzy: Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Oddział Szczeciński oraz Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej; strona internetowa konferencji ekoczlowiek.zut.edu.pl/.

Opisy konferencji „Ekologia człowieka” są zamieszczane na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika http://www.hbpl.ptpk.org. Informacji o kolejnych edycjach konferencji udziela dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes [małpa] e-post.pl.

Zarząd Sekcji Ekologicznej zaprasza osoby zainteresowane do uczestnictwa w pracach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i korzystania z jego oferty edukacyjnej.

Prezes: dr n. med. Edward Mroczkowski
ul. Grzegorzewska 6/78, 02-777 Warszawa
tel. 22 643 22 74, e-mail: emsmroczkowski@gmail.com

Wiceprezes: dr n. med. Michał Skoczylas
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Szczecinie
e-mail: emes@e-post.pl

Sekcja Fitoterapii
Prof. dr hab. Waldemar Buchwald
ul. Libelta 27

61-707 Poznań

tel. 61 665 95 40

e-mail:
 b.kedzia@iripz.pl

 

Sekcja Geriatryczna
Prof. dr hab. med. Zygmunt Hodorowski
ZOZ MSWiA w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk
tel. 58 682 30 45
Sekcja Historyczna
Dr med. Jan Gliński
ul. Raszyńska 54
02-033 Warszawa
tel./fax. 22 822 23 42
Sekcja Homotoksykologii
Prof. dr hab. med. Bohdan Wasilewski
ul. Mokotowska 3/6, 00-640 Warszawa
tel. (22) 845 57 84
Sekcja Lekarzy Mikrobiologów
Prof. dr hab. med. Mirosław Łuczak
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM
ul. Tytusa Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. 22 622 00 28
Sekcja Lekarzy Wojskowych
Płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Dziuk
WIM CSK MON
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. (22) 68 17 121, 68 16 117
Sekcja Medycyny Komunikacyjnej
Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka
ul. Kwidzyńska 40
04-479 Warszawa
tel./fax. (22) 613 33 01
Sekcja Młodych Lekarzy
Dr Michał Juszyński
ul. Wernyhory 11a
02-727 Warszawa
e-mail: michal.juszynski@wum.edu.pl
tel. (22) 847 06 12
tel. kom.: 607 20 21 38
Sekcja Osteoporozy
Prof. dr hab. med. Roman Lorenc
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Specjalistyczny Ośrodek Medycyny Wieku Dojrzałego
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (22) 815 17 76
Sekcja Promocji Zdrowia
Dr med. Marian Przylepa
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel. (81) 72 44 403
Sekcja Medycyny Psychosomatycznej
Prof. nadz. dr hab. med. Bohdan Wasilewski
ul. Poleczki 40 a

02-822 Warszawa

tel/fax 22 332 75 22


Sekcja Telemedycyny
Dr inż. Marian Baraniecki
ul. Walcownicza 44
04-921 Warszawa
e-mail.: mbaraniecki@telemed.pl
tel. kom.: 608 34 46 99
Sekcja Spondylologii
Prof. dr hab. med. Gerwazy Świderski
ul. Asnyka 30
51-143 Wrocław
tel. (71) 325 31 13
Sekcja Toksykologii Klinicznej
Dr hab. n.med.Jacek Sein Anand

Zakład Toksykologii Klinicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk
tel./fax. (58) 682 19 39, 682 04 04

Sekcja Zastosowania Laserów i Pola Magnetycznego w Medycynie
Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń
III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
ul. Batorego 15
41-900 Bytom
tel. (32) 786 16 30
Sekcji Metodologii Nauk Medycznych
Sekcja Metodologii Nauk Medycznych została utworzona 29 maja 2015 roku.
Aktualnie liczy 27 członków. Zarząd sekcji zostanie wybrany jesienią 2015 roku.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach sekcji proszę o kontakt pod adresem
e-mail: sklm[małpa]wp.pl
dr n. med. Michał Skoczylas