Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

W hołdzie lekarzom poległym w czasie II Wojny Światowej


1 września 1989 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ufundował i dokonał wmurowania tablicy pamiątkowej na ścianie pawilonu Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, przy ul. Jazdów 6. Odsłonięcie tablicy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego było bardzo uroczyste tym bardziej, że jej odsłonięcie miało miejsce w pięćdziesiątą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Tablica oddaje cześć 6000 Lekarzom poległym na wszystkich frontach Wojny.

Od tamtej pory przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego kultywują zwyczaj składania hołdu poległym Lekarzom poprzez coroczne złożenie kwiatów pod tablicą jak to ilustruje poniższe zdjęcie.Zdj. Od lewej: dr med. Adam Czarnecki, dr Zbigniew Miller, prof. dr med. Jerzy Woy-Wojciechowski.

Tablica została umieszczona na ścianie jednego z pawilonów Szpitala Ujazdowskiego, miejscu od dwóch wieków związanym z polskim szpitalnictwem wojskowym. Już pod koniec panowania ostatniego króla elekcyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego powstał na tym terenie lazaret dla żołnierzy. Następnie działał tam szpital dla Wojsk Polskich Księstwa i Królestwa Kongresowego. Po upadku powstania listopadowego w 1932 roku do czasu odzyskania niepodległości był tam szpital dla wojsk zaborcy. W okresie międzywojennym znajdował się tam szpital oraz Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Wojska Polskiego - CW San, co było odpowiednikiem Wojskowej Akademii Medycznej. Szpital ten został częściowo zniszczony podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku, a po wkroczeniu wojsk niemieckich w czasie okupacji pełnił nadal rolę szpitala wojennego dla leczenia chorych i rannych jeńców – żołnierzy polskich. Prowadzona była też tam rozległa działalność konspiracyjna. W czasie powstania warszawskiego w 1944 roku pawilony Szpitala Ujazdowskiego w znacznym stopniu uległy zniszczeniu. Po zakończeniu wojny Szpital nigdy nie powrócił na ten teren. O zniszczone pawilony zaczęły ubiegać się różne instytucje. W miejsce pawilonu, na którego ścianie wmurowana została tablica, powstało Muzeum Ruchu Rewolucyjnego. Pomimo wysiłków i ogromnego zaangażowania się Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, profesora dr. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, nie udało się doprowadzić do utworzenia w tym pawilonie Muzeum Historii Medycyny i siedziby PTL. Aktualnie mieści się tam Instytut Teatralny, a w sąsiedztwie, w jednym z odbudowanych pawilonów, znajduje się Główna Biblioteka Lekarska.

Artykuł napisali: dr Zbigniew Miller i mgr Agnieszka Krześniak.
Zdjęcia: mgr Agnieszka Krześniak