Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Zarząd główny


W skład Zarządu Głównego wchodzi 31 osób z obszaru całej Polski. Większość z tych osób kieruje Oddziałami. Kadencja trwa cztery lata. Spośród Zarządu Głównego wybierane jest Prezydium Zarządu Głównego, będące ciałem mogącym kierować, z upoważnienia Zarządu Głównego, podstawowymi pracami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w czasie trwania kadencji.

Członkowie Zarządu Głównego PTL 2015 - 2019:

Prof. dr hab.med.Waldemar Kostewicz – Prezes ZG PTL (Warszawa)

Dr Marian Baraniecki- sekretarz (Warszawa)
Dr med. Mieczysław Chruściel ( Szczecin)
Dr med.Janusz Czarnecki (Toruń)
Dr med. Jerzy Dosiak (Katowice)
Dr Małgorzata Dosiak (Katowice)
Dr med.Franciszek Dudzik (Poznań)
Dr med. Jacek Gawron (Katowice)
Dr Anna Gendaszyk-Tiszer (Poznań)
Dr med. Maciej Hamankiewicz (Katowice)
Dr Andrzej Ignaciuk- wiceprezes (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz - członek Prezydium (Warszawa)
Dr Ewa Kapała- z-ca skarbnika (Poznań)
Dr Zbigniew Kochanowski (Tarnów)
Dr Patrycja Kosińska (Tarnów)
Dr Hanka Kostrzewska (Poznań)
Dr med. Stanisław Łata (Tarnów)
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja (Kraków)
Dr Alfred Micał (Rzeszów)
Dr Wiesław Olechowski (Tarnów)
Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka -skarbnik (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jerzy Polański - wiceprezes (Warszawa)
Dr Anna Rafińska (Tarnów)
Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń (Katowice)
Dr Barbara Siwińska (Poznań)
Dr med. Czesława Stachowiak -Nowicka (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Dr med. Antoni Sydor -wiceprezes (Tarnów)
Dr med. Adam Wiernikowski (Kraków)
Dr Beata Zawadowicz - z-ca sekretarza (Częstochowa)
Dr Mariola Zdanowska-Gęza (Tarnów)

Prezes Honorowy ZG PTL - Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski